Mẫu Văn Bản Quy Định Của Triệu Phú Group

0
281

BAN GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN TRIỆU PHÚ XIN THÔNG BÁO

Bắt đầu từ ngày 1/3/2017 yêu cầu toàn thể anh (chị) em trong công ty chấp hành theo quy định về các văn bản đề xuất , nghỉ phép theo các mẫu đã được công ty phê duyệt dưới đây. Các bạn tải các mẫu cần thiết về điền thông tin và gửi cho phòng hành chính.

Mẫu văn bản cho nhân viên 

Mẫu đơn xin nghỉ phép tải về

Mẫu đề nghị tạm ứng tải về

Mẫu đề nghị thanh toán tải về

Mẫu phiếu đề xuất tải về

Mẫu biên bản bàn giao tài sản tải về

Mẫu giấy nhận tiền tải về

Mẫu thanh toán tiền tạm ứng tải về

Các mẫu văn bản khác

Mẫu biên bản họp tải về

Mẫu công văn trình giám đốc tải về

Mẫu tờ trình đề xuất với giám đốc tải về